Daftar Nama Pelukisa Rusia Abad 19

6 September 2014

Daftar Nama Pelukisa Rusia Abad 19: 

Abram Arkhipov, 1862–1930

Ivan Aivazovsky, 1817–1900

Nikolai Bogdanov-Belsky, 1868–1945

Alexander Golovin 1863-1930

Pavel Fedotov, 1851–1852

Nikolai Ge, 1831–1894

Alexander Ivanov 1806-1858

Vasily Kamensky 1866-1944

Nikolai Kasatkin 1859-1930

Orest Kiprensky 1782-1836

Konstantin Korovin 1861-1939

Alexei Korzukhin 1835–1894

Nikolay Koshelev 1840–1918

Evgraf Fedorovich Krendovsky, 1810–1870

Eugene Lanceray 1875-1946

Klavdiy Lebedev 1852-1916

Mikhail Lebedev 1811-1837

Dmitry Levitsky 1735-1822

Konstantin Makovsky 1839-1915

Vladimir Makovsky 1846-1920

Vassily Maximov 1844-1911

Grigoriy Myasoyedov1834-1911

Mikhail Nesterov 1862-1942

Nikolai Nevrev 1830-1904

Ilya Ostroukhov 1858–1929

Vasily Perov 1834-1882

Vasily Polenov 1844-1927

Yelena Polenova 1850-1898

Illarion Pryanishnikov 1840-1894

Vasili Pukirev 1832-1890

Ilya Repin 1844-1930

Fyodor Rokotov 1736–1808

Andrei Ryabushkin 1861-1904

Konstantin Savitsky 1844-1905

Alexei Savrasov 1830-1897

Valentin Serov 1865-1911

Silvestr Schchedrin 1791-1830

Semion Shchedrin 1745–1804

Ivan Tarkhanov 1780-1848

Fyodor Tolstoy 1783-1873

Vasily Tropinin 1776-1856

Fyodor Vasilyev 1850-1873

Apollinary Vasnetsov 1856-1933

Viktor Vasnetsov 1848-1926

Vasily Vereshchagin 1842-1904

Konstantin Yuon 1875-1958